FA-AKTÍV Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet
ENG HUN
PR videó
PR video
Legfrissebb hírek
Bemutatkozás

A FA-AKTÍV Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2013. szeptember 4. napján alakult. Fő célunk a helyi értékek megőrzése, a közösség építése, a személyiség fejlesztése, a hátrányos helyzetű csoportok segítése.

 

Szövetkezetünk működése során érvényesíteni kívánja - az önkéntesség és nyitottság elvét, a demokratikus tagi ellenőrzést, a tagok gazdasági részvételét, az autonómiát és függetlenséget, a tagok oktatását, képzését, a szövetkezetek közötti együttműködést, a közösség iránti elkötelezettséget.

 

Célunk egy olyan szociális szövetkezet működtetése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely hosszú távon gazdaságilag fenntartható és önfenntartó. További fontos célunk a munkanélküliség csökkentése és a foglalkoztatottsági szint emelése a térségben.

 

Fő célunk a helyi értékek megőrzése, a közösség építése, a személyiség fejlesztése, gasztronómiai értékeink megismerése ápolása, népművészeti értékeink ápolása. További célunk az egészséges életvitel kialakítása, fejlesztése, környezettudatos életvitel támogatása. Feladatunknak tekintjük a közösségi terek gondozását, az önálló, önfenntartó gazdaság kialakításának a segítését, a hátrányos helyzetű csoportok munka- erőpiacon történő elhelyezkedésének segítését, és esélyegyenlőségük elősegítését. Fontosnak tarjuk, hogy a család védelmében és optimális működése érdekében fejlesztő tevékenységeket végezzünk. Ilyen tevékenység pl. az együttműködő partnerek bevonásával megvalósuló családsegítő szolgálatunk, amelynek célja a családok gazdasági önfenntartásának biztosítása. Tevékenységünkből adódóan fontos feladatunk, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok alapvető létszükségletihez hozzájáruljunk

 

alt